Skip to content
Home » Archives for admin

admin

การป้องกัน รถโฟล์คลิฟท์ พลิกคว่ำ

  • by

ความเสถียรของรถโฟล์คลิฟท์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักประการหนึ่ง คือ ตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วง เช่นเดียวกับกระดานหกในสนามเด็กเล่น ตำแหน่งของจุดหมุน (ฐาน) น้ำหนักในแต่ละด้านจะควบคุมความมั่นคงหรือความไม่มั่นคงของกระดาน หากมวลสินค้าอยู่ตรงกลางอย่างเหมาะสม และน้ำหนักไม่เกิน อุบัติเหตุมีโอกาสเกิดน้อยมาก แต่หากมวลสินค้าไม่อยู่ตรงกลาง รถโฟล์คลิฟท์อาจเอียงไปข้างหน้าบนตะเกียบ ซึ่งอาจทำให้รถโฟล์คลิฟท์และสินค้าได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจฟิสิกส์พื้นฐานของรถโฟล์คลิฟท์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานของคุณเข้าใจแนวคิดหลักของความเสถียร… Read More »การป้องกัน รถโฟล์คลิฟท์ พลิกคว่ำ